Eventets namn Lunchpresentation ABG Sundal Collier
Datum 2018-01-26
Presentations tid 12:00
Adress Regeringsgatan 65
Presentatör från Orexo CEO Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Presentation kv 4 inklusive helåret 2017 samt prioriteringar framåt. För tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -