Eventets namn Bokslutskommuniké 2017
Datum för publicering 2018-01-25
Tidpunkt för publicering 8:00 CET
Presentationens inriktning  Helåret 2017 samt kv 4
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -