Eventets namn Bokslutskommuniké inkl kv 4 2017
Datum för publicering 2018-01-25
Tidpunkt för publicering 8:00 CET
Presentationens inriktning  Verksamhetsåret 2017 samt kv 4
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -