Eventets namn Bolagsdag Erik Penser Bank
Datum 2017-11-23
Presentations tid 15:00 CET
Adress Apelsgatan 27, Stockholm
Presentatör från Orexo CEO Nikolaj Sorensen
Övriga deltagare från Orexo IR Lena Wange
Presentationens inriktning  Verksamhetens utveckling. För tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -