Fördelning av nettoomsättning

MSEK

2017

2016

2017

2016

2016

 

apr-jun

apr-jun

jan-jun

jan-jun

jan-dec

Zubsolv® US

124,1

112,8

238,2

211,2

481,8

Zubsolv – regioner RoW

-

65,4

-

65,4

65,9

Zubsolv – total               

124,1

178,2

238,2

276,6

547,7

Abstral royalty

9,7

5,4

18,4

13,6

100,4

Delmålsbetalning Abstral

-

-

-

-

2,2

Abstral – total

9,7

5,4

18,4

13,6

102,6

Edluar® royalty

3,4

4,5

8,0

8,1

14,8

OX-CLI

21,8

-

21,8

40,8

40,8

Total

159,1

188,2

286,4

339,2

705,9

 Nyckeltal

 

2017

2016

2017

2016

2016

 

apr-jun

apr-jun

jan-jun

Jan-jun

jan-dec

 

 

 

 

 

 

Rörelsemarginal, %

6,2

6,4

-4,7

-4,2

7,0

Avkastning på eget kapital, %

1,1

2,1

-10,8

-11,6

10,0

Nettoskuldsättning, MSEK

45,7

242,6

45,7

242,6

115,4

Skuldsättningsgrad, %

123,3

206,0

123,3

206,0

128,2

Soliditet, %

28,3

22,2

28,3

22,2

30,5

Antal aktier, före utspädning

34 539 585

       34 583 763  

34 539 585

     34 583 763  

34 477 423

Antal aktier, efter utspädning

34 551 912

       34 688 754  

34 539 585

     34 688 754  

34 574 412

Resultat per aktie, före utspädning, kr

0,09

0,14

-0,91

-0,85

0,84

Resultat per aktie, efter utspädning, kr

0,09

0,14

-0,91

-0,85

0,84

Antal anställda vid periodens slut

98

99

98

99

102

Eget kapital, MSEK

275,8

240,5

275,7

240,5

310,3

Sysselsatt kapital, MSEK

615,8

736,0

615,8

736,0

708,1

Rörelsekapital, MSEK

105,2

               545,3  

105,2

               545,3  

524,2

 Kassaflöde

Enbart tillgänglig på engelska

Cash flow

SEK million

Q2

2017

Q2 2016

H1

2017

H1 2016

Jan - Dec

2016

Cash flow from operating activities

48.7

20.0

76.9

42.5

156.2

Investment activities

-0.5

-0.2

-0.8

10.8

5.4

Financing activities

-

-

-59.0

-

-90.6

Cash flow (excl exchange rate differences)

48.2

19.8

17.2

53.3

71.0

Liquid funds

294.3

252.9

294.3

252.9

282.4