Fördelning av nettoomsättning

SEK m

2019

apr-jun

2018

apr-jun

2019

jan-jun

2018

jan-jun

12 mån
jul 2018-
jan 2019

12 mån
jul 2017-
jan 2018

Zubsolv® US

184,4

158,4

346,1

289,5

678,2

537,1

Zubsolv – regioner ex US

-

30,8

-

30,8

5,4

36,4

Zubsolv – total

184,4

189,2

346,1

320,3

683,6

573,5

Abstral® royalty

13,1

11,9

24,0

17,7

125,1

112,5

Edluar® royalty

2,4

-1,4

4,2

1,4

9,4

10,7

OX-MPI

1,3

-

1,3

-

1,3

-

Totalt

201,2

199,7

375,5

339,4

819,3

696,7

Nyckeltal

SEK m, om inget annat anges

2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

12 mån
jul 2018-
jun 2019

12 mån
jul 2017-
jun 2018

Nettoomsättning totalt

201,2

199,7

375,5

339,4

819,2

696,7

varav Zubsolv® US nettoomsättning

184,4

158,4

346,1

289,5

678,2

537,1

Kostnader för sålda varor

-31,3

-37,6

-56,6

-86,0

-142,4

-168,4

Operativa kostnader

-117,1

-116,7

-265,1

-229,9

-550,8

-433,7

EBIT

52,8

45,4

53,8

23,5

126,0

94,5

Rörelsemarginal %

26,2

22,7

14,3

6,9

15,4

13,6

US EBIT

87,5

55,5

159,4

80,8

276,7

132,4

US Rörelsemarginal %

47,4

35,0

46,1

27,9

40,8

24,6

EBITDA

60,4

50,6

72,3

33,7

155,0

115,2

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

1,54

1,45

1,93

0,70

5,1

2,29

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

1,51

1,45

1,90

0,70

5,0

2,28

Kassaflöde från löpande verksamhet

46,1

39,0

97,1

144,9

193,3

214,6

Likvida medel

697,0

494,8

697,0

494,8

697,0

494,8

Kassaflöde

SEK miljoner

2019

apr-jun

2018

apr-jun

2019

jan-jun

2018

jan-jun

2018

jan-dec

Avskrivningar/amorteringar och nedskrivningar

7,6

5,2

18,5

10,3

20,8

Förändringar i avsättningar

12,1

27,5

24,6

84,7

45,6

Aktierelaterade ersättningar

1,3

0,4

4,4

1,5

2,1

Valutakursintäkter och kostnader

0,1

-3,1

-3,4

-5,8

-6,5

Totalt

21,2

30,0

44,1

90,7

61,9