Fördelning av nettoomsättning

SEK miljoner

2018

apr-jun

2017

apr-jun

2018

jan-jun

2017

jan-jun

12 mån    

jul 2017 - jun 2018

12 mån

jul 2016 - jun 2017    

Zubsolv® US

158,4

124,1

289,5

238,2

537,1

508,8

Zubsolv – regioner RoW

30,8

30,8

36,4

0,5

Zubsolv – total       

189,2

124,1

320,3

238,2

573,5

509,3

Abstral® royalty

11,9

9,8

17,7

18,4

112,5

105,2

Delmålsbetalning Abstral

2,2

Abstral – total

11,9

9,8

17,7

18,4

112,5

107,4

Edluar® royalty

-1,4

3,4

1,4

8,0

10,7

14,7

OX-CLI

21,8

21,8

21,8

Totalt

199,7

159,1

339,4

286,4

696,7

653,2

 

Nyckeltal

 

2018    

apr-jun

2017    

apr-jun

2018

jan-jun

2017

jan-jun

2017

jan-dec

Rörelsemarginal, %

22,7

6,2

6,9

-4,7

8,9

Avkastning på eget kapital, %

15,0

1,1

7,0

-10,8

7,3

Nettoskuldsättning, SEK miljoner

-175,0

45,7

-175,0

45,7

-8,8

Skuldsättningsgrad, %

88,5

123,3

88,5

123,3

97,0

Soliditet, %

30,8

28,3

30,8

28,3

32,8

Antal aktier, före utspädning

34 581 327

34 539 585

34 581 327

34 539 585

34 561 142

Antal aktier, efter utspädning

34 640 132

34 551 912

34 640 132

34 539 585

34 671 706

Resultat per aktie, före utspädning, kr

1,45

0,09

0,70

-0,91

0,67

Resultat per aktie, efter utspädning, kr

1,45

0,09

0,70

-0,91

0,67

Antal anställda vid periodens slut

89

98

89

98

90

Eget kapital, SEK miljoner

361,3

275,8

361,3

275,8

329,1

Sysselsatt kapital, SEK miljoner

681,1

615,8

681,1

615,8

648,2

Rörelsekapital, SEK miljoner

14,5

150,9

14,5

150,9

149,6

 

Kassaflöde

Enbart tillgänglig på engelska

Cash flow

MSEK

Q2

2018

Q2

2017

H1

2018

H1

2017

LTM

July 2017-June 2018

Cash flow from operating activities

39.0

49.0

144.9

76.9

146.6

Investment activities

-1.7

-0.5

-1.7

-0.8

-1.6

Financing activities

0.5

-

0.9

-59.0

-85.4

Cash flow (excl exchange rate differences)

37.8

48.5

144.1

17.2

59.6

Liquid funds

498.4

294.3

494.8

294.3

327.9