Fördelning av nettoomsättning

Kommer snart uppdateras, tills vidare vänligen se aktuell kvartalsrapport

Nyckeltal

Kommer snart uppdateras, tills vidare vänligen se aktuell kvartalsrapport

Kassaflöde

Enbart tillgänglig på engelska

Cash flow

MSEK

Q1

2018

Q1
2017

12 MTH

Apr 2017 – Mar 2018

12 MTH

Apr 2016 – Mar 2017

Cash flow from operating activities

106.0

28.2

244.4

150.9

Investment activities

-

-0.3

-1.3

5.3

Financing activities

0.4

-59.0

-26.1

-149.6

Cash flow (excl exchange rate differences)

106.3

-31.1

197.0

6.6

Liquid funds

437.5

250.6

437.5

250.6