Fördelning av nettoomsättning

SEK miljoner

2017

2016

2017

2016

 

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Zubsolv® US

126,5

128,2

485,8

481,8

Zubsolv – regioner RoW

5,6

-

5,6

65,9

Zubsolv – total               

132,1

128,2

491,4

547,7

Abstral® royalty

55,4

52,2

113,2

100,4

Delmålsbetalning Abstral

-

-

-

2,2

Abstral – total

55,4

52,2

113,2

102,6

Edluar® royalty

3,6

4,3

17,3

14,8

OX-CLI

-

-

21,8

40,8

Total

191,0

184,7

643,7

705,9

Nyckeltal

 

2017

2016

2017

2016

 

okt-dec

okt-dec

 

jan-dec

jan-dec

 

Rörelsemarginal, %

15,8

18,0

8,9

7,0

Avkastning på eget kapital, %

8,0

11,0

7,0

10,0

Nettoskuldsättning, SEK miljoner

-8,8

115,4

-8,8

115,4

Skuldsättningsgrad, %

97,0

128,2

97,0

128,2

Soliditet, %

32,8

30,0

32,8

30,0

Antal aktier, före utspädning

34 563 239

34 536 746

     34 561 142  

34 477 423

Antal aktier, efter utspädning

 34 673 802

34 579 512

 34 671 706

34 574 337

Resultat per aktie, före utspädning, kr

 0,77

0,97

 0,67

0,84

Resultat per aktie, efter utspädning, kr

 0,77

0,96

 0,67

0,84

Antal anställda vid periodens slut

90

102

90

102

Eget kapital, SEK miljoner

329,1

310,3

329,1

310,3

Sysselsatt kapital, SEK miljoner

648,2

708,0

648,2

708,0

Rörelsekapital, SEK miljoner

         477,5  

524,2

         477,5  

         524,2  

Kassaflöde

Enbart tillgänglig på engelska

Cash flow

SEK million

Q4 2017

Q4 2016

Jan - Dec

2017

Jan - Dec

2016

Cash flow from operating activities

-23.0

71.4

146.6

156.2

Investment activities

-0.8

6.7

-1.6

5.5

Financing activities

-26.4

-92.7

-85.4

-90.6

Cash flow (excl exchange rate differences)

-50.2

-14.6

59.6

71.1

Liquid funds

327.9

282.4

327.9

282.4