Våra åtaganden är en samling interna regler och riktlinjer som bildar den övergripande struktur som skall vägleda Orexo i såväl beslutstagande som i den dagliga verksamheten. Tillsammans lägger de grunden för vårt förhållande till patienter, samhälle, aktieägare, samarbetspartners och övriga intressenter - inte minst våra medarbetare.