Miljöarbete

Inom ramen för det övergripande hållbarhetsarbetet fokuserar Orexo även sitt miljöarbete på produktutveckling och varuförsörjning samt kemikaliehantering. Orexo fortsätter att minska miljöpåverkan från verksamheten och produkterna genom att öka energieffektiviteten, minska förbrukningen av material, förbättra avfallshanteringen och genom att hålla utsläppen av läkemedelssubstanser på låga nivåer. För att minska antalet affärsresor, uppmuntrar bolaget till möten via telefon eller webb.

För att säkerställa att företaget följer de lagar, regler, förordningar och krav som finns inom miljöområdet samt säkerställa att det finns en tillfredsställande egenkontroll, har Orexo ett miljöledningssystem. Systemet bygger på ISO 14001, men det finns för närvarande inga planer på att certifiera systemet i enlighet med denna standard. En miljögrupp med representanter från olika delar av bolaget ansvarar för att miljöarbetet övervakas och kontinuerligt förbättras samt att medarbetarna får relevant miljöutbildning och information.

 Orexos miljöledningssystem bygger på ISO 14001