Orexos ambition är att vara erkända för det mervärde våra prod­ukter skapar för patienter och samhällen. Vi vill också vara en betrodd partner för leverantörer och andra intressenter. Vi är medvetna om att verksamheten, direkt och indirekt, skapar ett avtryck på omgivningen. Orexos långsiktiga framgångar säkras genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i samtliga affärsprocesser.

Orexo har en etablerad kod för affärsetik, som tillsammans med efterlevnad av lagar och regler, säkerställer att hållbarhet genomsyrar verksamheten. Hållbarhetsarbetet baseras på företagets kärnvärden kundfokus, engagemang, flexibilitet och enkelhet, och fokuserar på hela värdekedjan.

Vi tror att det bästa tillvägagångssättet är att integrera hållbarhet i företagets processer. Inom vissa områden har detta pågått under en längre tid medan vi ökar insatserna för att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör.

För oss är målsättningen tydlig. Vi ska bli ett ännu mer hållbart företag som tar ansvar. Ett viktigt steg i utvecklingen är att vi stödjer FN:s principer för en hållbar global utveckling. FN Global Compact är ett initiativ där företag ombeds stödja och respektera tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vi stödjer FN:s principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption

Läs mer om FN Global Impact